ប្លុក

វែលខម​ ហ្វាយនែន ខេមបូឌា រីកចម្រើន និងបង្កើតសកម្មភាពដើម្បីបង្កើនទំនួលខុសត្រូវសង្គម

សាខាព្រៃកប្បាស និងសាខា តាកែវ

ការសម្ពោធបើកសាខា ព្រៃកប្បាស និងសាខា តាកែវ

បន្ទាប់ពីមាន ៧សាខាកំពុងដំណើរការហើយនោះ យើងក៏នៅតែបន្តពង្រីកតំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់យើងជាបន្តទៀត ដោយបង្កើតសាខាថ្មីចំនួន ២ បន្ថែមទៀតនៅក្រុងដូនកែវ និងស្រុកព្រៃកប្បាសខេត្តតាកែវ ដោយយើងធ្វើការផ្តល់សេវាឥណទានដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងនៅទីក្រុង និងជនបទ។