ព័ត៌មានវែលខមគ្រុប

វែលខម ហ្វាយនែន ខេមបូឌាផ្តល់ជូននូវឥណទានមិនមានទ្រព្យបញ្ចាំ និងមានបញ្ចាំដែលត្រូវនឹងតម្រូវការនិងគោលដៅរបស់ទីផ្សារកម្ពុជា។

 • Total Asset : $3.6 Billion+
 • Corporations : 12
 • Cummulative Lending : $16.5 Billion+
 • Executives and employees : 1,564

សង្ខេប

ទ្រព្យសកម្មសរុប ៣.៦ពាន់លានដុល្លារ+
សាជីវកម្ម ១២
ការផ្តល់ឥណទានសរុប ១៦.៥ពាន់លានដុល្លារ​+
និយោជិក
និងបុគ្គលិកប្រតិបត្តិ
១.៥៦៤

រចនាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន

Welcome Financial Group

 • Savings Bank

  · Welcome Savings Bank

 • NPL

  · Welrix F&I Corporation

 • Overseas Corporation

  · Welcome Finance, INC

  · Welcome Bank(Rural Bank)

  · Welcome Finance Cambodia

  · Welcome Leasing Lao(Laos)

  · PACIFIC STAR FINANCE LTD.(Myanmar)

  · Welcome Debt Trading Ltd.(Vietnam)

 • Rental / Capital

  · Welrix Rental

  · Welcome Capital

 • Financial
  &
  Digital

  · Welcome F&D

 • Payments Gateway

  · Welcome Payments

អត្តសញ្ញាណក្រុមហ៊ុន

 • ចក្ខុវិស័យ

  ក្លាយជាក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុលេខ1.នៅប្រទេសកូរ៉េដោយសមត្ថភាពដ៏ល្អរបស់យើងខ្ញុំនិងផ្អែកលើភាពជឿជាក់របស់អតិថិជន។
 • បេសកកម្ម

  គឺដើម្បីបង្កើនតម្លៃនៃការសហការណ៍គ្នាអោយកាន់តែល្អប្រសើរដោយផ្អែកលើក្រមសីលធម៌ និងចំណេះដឹងរបស់យើងដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងសង្គម។
 • ទស្សនៈវិស័យ

  • 1. ចូលរួមជាមួយភាពជឿជាក់និងភាពសហការគ្នា
  • 2. ការគិតពិចារណានិង សម្រេចដែលផ្អែកលើអតិថិជននិងទីផ្សារ
  • 3. ការពង្រឹងតម្លៃនៃអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំ អ្នកវិនិយោគ និយោជិត និងសង្គម
  • 4. បន្តរៀនសូត្រជានិច្ច ដើម្បីរួមចំណែកដល់មនុស្សជាតិ
  • 5. នាំរបៀបថ្មី ហើយបង្កើតឳកាសជាថ្មី

ព័ត៌មានលំអិតនៃក្រុមហ៊ុននីមួយៗនៅក្នុង Welcome Financial Group

as of November 30, 2019

Unit Company name Established Number of
branches
Number of
employees
Assets
(Thousand USD)
Revenue
(Thousand USD)
Operating Profit
(Thousand USD)
Net income
(Thousand USD)
Savings Bank Welcome Savings Bank May.02.2014 12 716 2,574,471 311,083 107,414 79,406
Consumer Finance
Company
Welcome Creditline Corporation Oct.18.2002 5 168 360,090 58,613 24,065 18,495
Anyone Capital Jul.16.2009 4 51 210,910 44,898 13,325 10,583
Youone Capital Nov.01.2013 1 7 11,619 6,190 5,241 4,111
NPL Welrix F&I Corporation Jun.26.2009 1 60 85,890 19,727 11,197 9,603
Overseas Corporation Welcome Finance, INC(Philippines) May.20.2014 10 139 17,188 6,741 1,247 722
Smart Bank (Rural Bank), Inc. Aug.15.2019 1 4 1,642 56 -34 -34
Welcome Finance (Cambodia) Plc. Apr.08.2016 9 187 47,645 7,720 3,015 2,449
Welcome Leasing Lao Co., Ltd. Sep.23.2016 1 71 5,847 1,607 -129 -129
Rental Welrix Rental Dec.28.2016 1 109 139,004 102,626 4,587 415
Capital Welrix Capital Dec.16.2015 1 10 62,147 2,298 -22 -25
Payment Gateway Welcome Payments Jul.27.2017 1 27 6,685 3,986 -1,139 -1,134
TOTAL 3,523,138 565,545 168,767 124,462

ប្រវត្តិរបស់ Welcome Financial Group

 • 2015 ~ ថ្ងៃនេះដំណាក់កាលពង្រីកអាជីវកម្ម

  • 2020.07 ទទួលបានពានរង្វាន់ហិរញ្ញវត្ថុស្តារប៉ាស៊ីហ្វិកនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
  • 2019.08 បានទិញ Smart Bank (Rural Bank), Inc. ។
  •   បានប្តូរឈ្មោះ៖ Welcome Bank (Rural Bank), Inc.
  • 2018.08 បានបើកដំណើរការក្រុមហ៊ុន JV Digital Marketing Firm Performance
  • 2017.07 បានចូលទីផ្សារទូទាត់ជាមួយនឹង Welcome Payment
  • 2016.12 បានចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មជួលជាមួយនឹង Welrix Rental
  • 2016.09 បានបង្កើត Welcome Leasing Lao
  • 2016.04 បានទិញ Welcome Finance (Cambodia) Plc.
  • 2015.12 បានដាក់ឱ្យដំណើរការការវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុជាមួយនឹង Welrix Capital
 • 2013 ~ 2014 ដំណាក់កាលកើនឡើង

  • 2014.05 បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធក្រៅប្រទេសដំបូងគេ Welcome Finance, Inc. (Phillippines)
  • 2014.05 ត្រូវបានបង្កើតឡើងធនាគារសន្សំសន្សំតាមរយៈការទិញយក
  • 2013.12 បានក្លាយជាអ្នកឆ្នើមម្នាក់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះជាមួយនឹងរង្វាន់ធំ ៣ ជាប់ៗ គ្នា
 • 2006 ~ 2009ដំណាក់កាលផ្លោះ

  • 2009.10 បានចាប់ផ្តើមការផ្សព្វផ្សាយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
  • 2006.05 ទទួលបានការវិនិយោគបរទេសប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៅខែឧសភា និងខែមិថុនា ២០០៦
   • - Templeton៖ ៥.៥ លានដុល្លារ។
   • - AFC : JPY 10bn.
 • 2002ដំណាក់កាលកសាងអាជីវកម្ម

  • 2002.10 បានបង្កើត Welcome Creditline Corporation នៅទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េ